Proiect pentru participarea publică a tinerilor din Rădăuţi

Gallery

Asociaţia UMANIA-Forumul pentru Fuziune Socială, anunţă lansarea unui proiect local pilot, Tineri pentru democraţie participativă. Acesta face parte din proiectul „Dă glas generaţiei tale!”, implementat la nivel naţional de Institutul Intercultural Timişoara (IIT), fiind finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, acţiunea 5.1 – Întâlniri ale tinerilor şi responsabililor de politici de tineret, cofinanţat de către Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. Inergy Automotive Systems România S.R.L.

Nevoia de la care a plecat proiectul mamă este aceea că la nivelul municipiului Timişoara nu există o politică de tineret coerentă şi conformă cu nevoile tinerilor, fapt pentru care proiectul îşi propune atingerea următoarelor obiective:

1. Realizarea unei strategii de tineret valabile pe perioada 2015-2020 la nivelul municipiului Timişoara.
2. Creşterea capacităţii a 10 ONG-uri din ţară de a crea în comunităţile din care provin un cadru pentru realizarea dialogului structurat între tineri şi autorităţi publice locale.
3. Realizarea de dialog structurat între tineri, ONG-uri şi autorităţile publice locale din Timişoara.

Preluând bunele practici de la promotor şi adaptându-le la situaţia locală din Rădăuţi, Asociaţia UMANIA-FFS, sub umbrela IIT va derula în perioada decembrie 2013- martie 2014 proiectul pilot Tineri pentru democraţie participativă.

Scopul proiectului pilot derulat la nivelul oraşului Rădăuţi este de a facilita participarea activă a tinerilor la viaţa comunităţii, prin dezvoltarea competenţelor a 20 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 30 ani în domeniul participării publice pe parcursul a 3 luni (martie-mai). Aceştia vor contribui ulterior la identificarea de nevoi/ probleme concrete ale altor tineri din oraş, informând comunitatea şi autorităţile locale cu privire la acestea. Pe termen lung proiectul-pilot urmăreşte întâmpinarea nevoilor tinerilor în politicile de tineret locale.

În acest sens, Asociaţia UMANIA a iniţiat deja o colaborare pe termen lung cu Primăria Municipiului Rădăuţi, pornind de la proiectul Tineri pentru democraţie participativă.
Asociaţia UMANIA îşi propune să sprijine alinierea oraşului la politicile Uniunii Europene şi naţionale, oferind şansa actorilor publici şi comunităţii de a beneficia de potenţialul tinerilor prin contribuţia acestora la viaţa civică locală.

Astfel, grupul ţintă al proiectului pilot este reprezentat de: tinerii din Rădăuţi cu vârsta cuprinsă între 14 şi 30 ani, membrii comunităţii, organizaţiile non-guvernamentale ce reprezintă interesele tinerilor, instituţiile publice locale.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:
-selectarea a 20 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 30 ani;
-formarea acestora în cadrul unor cursuri de dialog structurat, democraţie participativă şi metode de educaţie non-formală reprezentative pentru aceste tematici (cafenea publică, bibliotecă vie, photovoice);
-identificarea problemelor tinerilor şi a unor soluţii ce vin în întâmpinarea acestora prin derularea unui eveniment de dezbatere, Cafeneaua publică;
-sesiuni de photovoice;
-realizarea unei expoziţii de fotografie itinerante- în mai multe locaţii din oraş- în urma derulării activităţii de photovoice (Galeriile de Artă, Primărie, licee etc.);
-realizarea unui eveniment public de încheiere a proiectului alături de tineri şi reprezentanţi locali şi diseminarea rezultatelor acestuia pe diverse platforme on-line.

La nivel european principala strategie care adresează politicile de tineret este comunicarea Comisiei Europene din aprilie 2009 «O strategie UE pentru tineret- investiţie şi mobilizare. O metodă deschisă de coordonare reînnoită pentru abordarea provocărilor şi oportunităţilor tineretului». Această strategie aplicabilă în perioada 2010-2018, prevede obţinerea unor soluţii punctuale la nevoile tinerilor prin desfăşurarea unui dialog la nivel european la care să participe atât reprezentanţii tinerilor, cât şi decidenţi şi experţi din sectorul de tineret. Principalele domenii cheie în jurul cărora se conturează dialogul sunt: educaţie, ocuparea forţei de muncă, creativitate, antreprenoriat, sănătate şi sport, participare, incluziune socială, voluntariat, tinerii şi lumea.

România participă la strategia europeană pentru tineret în cadrul dialogului structurat prin reprezentanţii tinerilor şi prin autorităţile naţionale. De asemenea, în ţara noastră există la nivel legislativ iniţiative care adresează teme relevante pentru tineri: legea voluntariatului (legea nr. 195/2001) şi legea tinerilor (350/2006), care reglementează cadrul juridic naţional cu privire la organizarea activităţilor de integrare pentru tineri.
Da glas generatiei tale

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s